Damien Dubrovnik

Dánske duo je späté s labelom Posh Isolation, ktorý v súčasnosti reprezentuje novú vlnu hudby vystavanej na odkaze industrialu a noise. Christian Stadsgaard a Loke Rahbek sú jeho zakladajúcimi členmi a jeho prostredníctvom šíria aktualizovaný odkaz hnutia, ktore je staršie ako 40 rokov. V ich prípade tu však nachádzame aj silné presahy so súčasným umením a performance. Svojím nekonvenčným hudobným a estetickým prístupom sa dvojici darí rozbíjať žánrove stereotypy a prinášať progres tam, kde sa stagnácia stala synomymom. Napriek týmto prienikom sa ich prudký a strhujúci hudobný output dokáže smelo zaobísť aj bez týchto prvkov; tie slúžia ako akási pridaná hodnota, ktorá však celý zážitok posúva ďalej. Damien Dubrovnik je o oslavovaní emócií, ktoré môžu byť aj pozitívne, aj negatívne – a hlavne o kráse, ktorú môžeme ako ľudia vnímať.

Vystúpenie je súčasťou Fresh Air Night, ktorú organizuje A4 – priestor súčasnej kultúry rámci projektu FRESH AIR: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení.

http://poshisolation.net